Kavels Goudsmidsgaarde

Op basis van de consultatie werkt de gemeente het plan voor kavels aan de Goudsmidsgaarde verder uit tot zogeheten kavelpaspoorten met bouwregels per kavel. Dit passend binnen het huidige bestemmingsplan.

Artist impressie Goudsmidsgaarde
Artist impressie GoudsmidsgaardeAchtergrondinformatie

Aanleiding is een onderzoek dat de gemeente onlangs heeft gedaan naar de mogelijkheden van de locatie aan de Goudsmidsgaarde 1, gelegen op de hoek van de Goudsmidsgaarde en Wolweversgaarde (stadsdeel Escamp). De huidige bebouwing betreft een voormalig schoolgebouw van 1 bouwlaag dat als laatste in gebruik is geweest als jeugdzorgcentrum. Het pand staat nu leeg en is in gebruik bij een antikraak-organisatie.

Op basis hiervan is een concept-plan gemaakt om de grond te gaan verkopen als kavels waarop een particulier zelf een eigen huis kan (laten) bouwen. Dit tegen een aantrekkelijke prijs met weinig bouwregels en veel mogelijkheden.

Zelfbouwkavels voor eengezinswoningen

Het plan gaat uit van in totaal 10 woningen met een tuin op basis van zelfbouw. Dit voor eengezinswoningen met een breedte van 5,40 meter, een lengte van 10,10 meter en een hoogte van maximaal 3 bouwlagen.

Het parkeren kan op eigen terrein opgelost worden en het gebied wordt afgeschermd met een groenzone. De gemeente zal hiervoor de huidige bebouwing slopen en de grond bouwrijp opleveren.

Besluitvorming en planning

De gemeente werkt het plan verder uit tot zogeheten kavelpaspoorten met bouwregels per kavel. Tegelijkertijd wordt ook de procedure gestart voor wijziging van het bestemmingsplan waarbij de huidige maatschappelijke bestemming wordt omgezet in de bestemming Wonen. Vervolgens zal naar verwachting de verkoop starten in het 2e kwartaal van 2017.

Kavellocatie Goudsmidsgaarde
Kavellocatie Goudsmidsgaarde

Meer informatie

Heeft u interesse en wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen in het aanbod van kavels en klushuizen van de gemeente Den Haag? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief Kavels en Klushuizen