Kavels De Heerlijkheid in Erasmushove

Erasmushove maakt deel uit van de toekomstige wijk Erasmusveld. Hieronder leest u meer over de ligging, soorten woningen, de bouwregels en de prijzen van De Heerlijkheid. En natuurlijk over het ecologisch wonen.

Prijzen kavels


Prijzen kavels en paspoorten in Erasmushove

Verscholen in het groen

De buurt ligt verscholen tussen volkstuincomplex Vlietlust en de eeuwenoude boerderij De Rhijenhove. Deze voormalige stadsrand grenst aan de naoorlogse wijk Morgenstond en de nieuwbouwwijk Wateringse Veld.

De Heerlijkheid in Erasmushove
De Heerlijkheid in Erasmushove

Toets: energieprestatiecoëfficiënt 0

Uw bouwaanvraag wordt zwaarder getoetst op de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Dit is de berekening die de energiezuinigheid van de nieuwbouwwoning weergeeft. In plaats van de wettelijk voorgeschreven EPC van 0,6 (in 2012) verlangt de gemeente dat uw woning voldoet aan een EPC gelijk aan 0. Hiermee loopt u vooruit op de geplande landelijke wettelijke verlaging van de EPC én bespaart u geld.

Tuinhuizen en huizen met tuin

Wonen in een tuinhuis, dat kan op de eerste 6 kavels direct naast volkstuinencomplex Vlietlust. Hier kan een éénlaagswoning, een bungalow, worden gebouwd van ongeveer 100 vierkante meter. De kavels die daar direct tegenover liggen mogen er een halve verdieping bovenop bouwen. In het daaropvolgende straatje kunnen woningen van 2 lagen worden gebouwd en de zone langs het water biedt ruimte aan grote woningen van tweeënhalve laag met een woonoppervlakte van zo'n 300 vierkante meter.

Een waterpartij wordt aan het gebied toegevoegd om zoveel mogelijk regenwater vast te houden. Mensen die hier gaan bouwen, hebben straks een huis op het zuiden aan het water en als ze willen, een vlonder over het water.

Wonen tussen Rijenhove en Vlietlust

Aan de ene kant van het gebied ligt de oude boerderij De Rhijenhove mét een boomgaard. Op dit landgoed komen enkele kavels voor nieuwe woningen. Het nu nog wat moeilijk toegankelijke landgoed wordt beter zichtbaar met behoud van de aanwezige waardevolle bomen. Aan de andere zijde ligt het volkstuinencomplex Vlietlust. De gemeente wil de volkstuincomplexen zoveel mogelijk integreren in de nieuwe situatie.

De voetbalclub Eendrachtig Samenspel Doet Overwinnen (ESDO) blijft in de buurt. De club is in 2012 verhuisd naar sportpark Escamp.

Ideale locatie

Erasmushove ligt tussen het Zuiderpark (stadspark) met overdekt zwembad en het recreatiegebied De Uithof met de schaatsbaan en tennisvelden. Voor een snelle boodschap is het op een paar minuten fietsen gelegen winkelcentrum aan de Ambachtsgaarde ideaal. Voor het stedelijk winkelen is het vernieuwde winkelcentrum Leyweg snel te bereiken.

Ecolint

Om het ecologische karakter te versterken is er een beschermde groene zone tussen de Erasmusweg en het te bebouwen gebied Erasmushove. Dit zogeheten ecolint is een onderdeel van een lange route die door de stad slingert en alleen voor fietsers en wandelaars toegankelijk is. Erasmushove is straks vanaf de Erasmusweg voor fietsers en wandelaars te bereiken en auto’s kunnen er terecht via de nieuwbouwwijk.

Bouwregels

  • De bouwhoogte bedraagt voor de kavels 1 tot en met 6: maximaal 3 meter. Voor de kavels 7 tot en met 11: voor de helft 3 meter en voor de helft 6 meter. Voor de kavels 12 tot en met 18: maximaal 6 meter. Voor de kavels 19 tot en met 25: voor de helft 6 meter en voor de helft 9 meter.
  • Maximaal 40% van het kaveloppervlak mag worden bebouwd. Deze bebouwing is binnen het bouwvlak.
  • De woningen dienen te voldoen aan een energieprestatiecoëfficiënt van 0.
  • De kavels 19 tot en met 25 aan het water mogen aan hun huis een vlonder bouwen die 1 meter uitsteekt.
  • Parkeren is op eigen terrein. Houd daarbij rekening met de mogelijkheid van 2 opstelplekken op eigen terrein.
  • Het middenterrein ‘De Heerlijkheid’ wordt gezamenlijk eigendom van kavels 7 tot en met 18.

Goed om te weten:

  • De kavelprijs is inclusief 21% BTW.
  • Het prijspeil van de grondprijs is 1 februari 2012.

Erfpacht