Kavel te koop Erasmushove

Erasmushove maakt deel uit van de nieuwe wijk Erasmusveld. Ecologisch wonen voor iedereen die energiezuinig en milieu-vriendelijk wil bouwen. Duurzame energie, sedumzaken, de tuin met fruitbomen horen bij Erasmushove. Er is één kavel vrijgekomen en staat in optie.

De vrijgekomen kavel is nummer 25 en de grootste. Meer specifieke informatie over deze kavel leest u hieronder in het kavelpaspoort.

Inschrijving kavel 25
De inschrijving voor deze kavel is op dinsdag 7 mei 2019. Dan staat er van 9.00 tot 24.00 uur op www.ikbouwindenhaag.nl een inschrijfformulier online. Er is slechts één inschrijving per huishouden toegestaan. Vervolgens loot de notaris onder alle inschrijvers een volgorde waarop deze kavel mag worden geopteerd. Meer informatie over het inschrijven leest u op onderstaande pagina.

Hoe werkt het inschrijven voor een kavel?

Verscholen in het groen
De buurt ligt verscholen tussen volkstuincomplex Vlietlust en de eeuwenoude boerderij 'De Rhijenhove'. Deze voormalige stadsrand grenst aan de naoorlogse wijk Morgenstond en de nieuwbouwwijk Wateringse Veld.

Toets: energieprestatiecoëfficiënt 0
Uw bouwaanvraag wordt zwaarder getoetst op de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Dit is de berekening die de energiezuinigheid van de nieuwbouwwoning weergeeft. In plaats van de wettelijk voorgeschreven EPC van 0,4 (in 2015) verlangt de gemeente dat uw woning voldoet aan een EPC gelijk aan 0 die vanaf 1 januari 2020 ook wettelijk gaat gelden als BENG (bijna energieneutrale gebouwen) eis.

Wonen tussen Rhijenhove en Vlietlust
Aan de ene kant van het gebied ligt de oude boerderij De Rhijenhove met een vervallen boomgaard. Op dit landgoed zijn enkele vrijstaande woningen in aanbouw of zelfs al klaar. Ook de monumentale boerderij wordt verbeterd. Het nu nog wat moeilijk toegankelijke landgoed wordt beter zichtbaar met behoud van de aanwezige waardevolle bomen. Aan de andere zijde ligt het volkstuinencomplex Vlietlust. De gemeente wil de volkstuincomplexen zoveel mogelijk integreren in de nieuwe situatie..

Ideale locatie
Erasmushove ligt tussen het Zuiderpark (stadspark) met overdekt zwembad en het recreatiegebied De Uithof met de schaatsbaan en tennisvelden. Voor een snelle boodschap is het op een paar minuten fietsen gelegen winkelcentrum aan de Ambachtsgaarde ideaal. Voor het stedelijk winkelen is het vernieuwde winkelcentrum Leyweg snel te bereiken.

Ecolint
Om het ecologische karakter te versterken is er een beschermde groene zone tussen de Erasmusweg en het te bebouwen gebied Erasmushove. Dit zogeheten ecolint is een onderdeel van een lange route die door de stad slingert en alleen voor fietsers en wandelaars toegankelijk is. Erasmushove is vanaf de Erasmusweg voor fietsers en wandelaars te bereiken en auto’s kunnen er terecht via de nieuwbouwwijk en de Noordweg aan de zuidzijde. De straatnaam is Martinus Nijhoffweg.

Bouwregels

  • De bouwhoogte bedraagt voor de kavels 1 tot en met 6: maximaal 3 meter. Voor de kavels 7 tot en met 11: voor de helft 3 meter en voor de helft 6 meter. Voor de kavels 12 tot en met 18: maximaal 6 meter. Voor de kavels 19 tot en met 25: voor de helft 6 meter en voor de helft 9 meter.
  • Maximaal 40% van het kaveloppervlak mag worden bebouwd. Deze bebouwing is binnen het bouwvlak.
  • De woningen dienen te voldoen aan een energieprestatiecoëfficiënt van 0.
  • De kavels 19 tot en met 25 aan het water mogen aan hun huis een vlonder bouwen die 1 meter uitsteekt.
  • Parkeren is op eigen terrein. Houd daarbij rekening met de mogelijkheid van 2 opstelplekken op eigen terrein.
  • Het middenterrein ‘De Heerlijkheid’ wordt gezamenlijk eigendom van kavels 7 tot en met 18.

Goed om te weten:

  • De kavelprijs is inclusief 21% BTW.
  • Het prijspeil van de grondprijs is 1 april 2019.

Erfpacht