Kavels Laakhaven West

Laakhaven: metropolitan district, met industrieel erfgoed, moderne kantoren, appartementen, winkels, Haagse Hogeschool en horeca. Een uitdaging voor particulieren en (grote) investeerders. Alle kavels zijn verkocht.

Prijzen kavels

Prijzen kavels en paspoorten Laakhaven West

Bijzonder gebied aan het water

Historische kranen aan beide zijden van het water, de in oude luister herstelde RAC hallen (de voormalige Rijks Automobiel Centrale), gerestaureerde directievilla’s en gietijzeren hallen met lichtkappen, het industrieel erfgoed van Laakhaven West inspireert met haar bijzondere karakter al enige decennia het decor voor theatershows en fotoshoots. Andere kwaliteiten, zoals de nabijheid van de Haagse binnenstad, station Hollands Spoor en de al aanwezige bedrijvigheid zorgen voor een grote aantrekkingskracht van het gebied. Het oude spanningsveld is er achterhaald; wonen en werken gaan er prima samen, mede door de toename van dienstverlenende ondernemingen. Laakhaven West, inclusief de oude Petroleumhaven, verandert de komende jaren in een moderne stadswijk waar gewoond, gewerkt en geleefd wordt, innovatief en authentiek.

Een aantrekkelijke mix: bedrijvigheid in combinatie met wonen

Op de kop is plek voor een landmark, torenhoog en welstandsvrij. Iedereen kan bouwen: projectontwikkelaars, beleggers, bouwgroepen èn particulieren.

Laakhaven West: van stadshuis tot landmark

Laakhaven West wordt een stoere stadswijk, met klinkers, granietkeien en ijzeren bolders langs de kade voor de aanleg van bootjes. Pleinen, verkeersluwe en autovrije straten, brede stoepen en grote platanen garanderen woongenot.

Levendig en contrastrijk

Laakhaven West: een buurt voor jong en oud, met veel woongenot en ruimte voor bedrijvigheid. Levendig en contrastrijk. De unieke kwaliteiten van het haven- en industrieterrein blijven behouden. Het gebied krijgt een ingetogen en robuust karakter met op enkele plaatsen bijzondere, contrasterende elementen. Bestaande materialen als gebakken klinkers en natuursteen worden hergebruikt. Nieuwe bomen worden op een stevige maat aangeplant. Langs het water komen bankjes. Er komt een brug naar de oude Petroleumhaven en er zijn plannen voor een jachthaven.

Parkeren

Het parkeren op de weg blijft beperkt; parkeren moet zoveel mogelijk op eigen terrein. De belangrijkste ontsluitingsweg van het gebied loopt straks via de Van der Kunstraat naar de Calandstraat. De Calandkade wordt een aantrekkelijk voetgangersgebied met horeca en winkels. De zijstraten staan loodrecht op de kade, met zichtlijnen op het water en de achterliggende bebouwing. Het beeld wordt bepaald door een bijzonder appartementenblok, de RAC-hallen of de tempel van de Mandirs.

Landmark

Een toren tot maximaal 70 meter hoog - een landmark voor Laakhaven West - behoort tot de mogelijkheden. Minimaal 16, maximaal 23 bouwlagen. Plek: hoek Waldorpstraat/Calandkade, kavelnummer 2. Zeer gunstig gelegen en welstandsvrij, met woon-, bedrijfs-, en horecabestemming. Een uitdaging voor grote investeerders. In verband met parkeren worden kavelnummers 1 en 3 uitsluitend gezamenlijk gekocht.

Erfpacht

Erfpacht: wat mag en wat niet?