Nieuwe kavellocatie Beresteinlaan 625

De gemeente is bezig met plannen voor de verkoop zelfbouwkavels naast sporthal Zuidhage aan de Beresteinlaan 625. Aanleiding is een onderzoek dat de gemeente onlangs gedaan heeft naar de mogelijkheden van deze percelen naast de sporthal, achter het Zuid-West College.

Een deel van het College zal worden gesloopt, waardoor ruimte ontstaat voor woningen. Op basis hiervan is een plan gemaakt om de grond op basis van de gemeentelijke aanpak van welstandsvrije zelfbouw aan particulieren te verkopen.

Zelfbouw volgens Kleinschalig Opdrachtgeverschap
Het plan is om hier dertien kavels van te maken, die de gemeente wil gaan aanbieden in de vorm van Kleinschalig Opdrachtgeverschap. Centraal daarbij staan zo min mogelijk regels en welstandsvrij bouwen. Er is ruimte voor negen eengezinswoningen en vier patio-bungalows. In de afbeelding hieronder wordt dit nader aangetoond.

Kavellocatie Beresteinlaan 625
Kavellocatie Beresteinlaan 625

Besluitvorming en planning
De gemeente werkt het plan verder uit tot zogeheten kavelpaspoorten met bouwregels per kavel. Tevens dient het bestemmingsplan aangepast te worden. De verkoop zal naar verwachting starten in de tweede helft van 2019.