Nieuwe kavellocatie Beresteinlaan 625

De gemeente is bezig met plannen voor de verkoop zelfbouwkavels naast sporthal Zuidhage aan de Beresteinlaan 625. Aanleiding is een onderzoek dat de gemeente onlangs gedaan heeft naar de mogelijkheden van deze percelen naast de sporthal, achter het Zuid-West College.

Een deel van het College zal worden gesloopt, waardoor ruimte ontstaat voor woningen. Op basis hiervan is een plan gemaakt om de grond op basis van de gemeentelijke aanpak van welstandsvrije zelfbouw aan particulieren te verkopen.

Inloopbijeenkomst
De inloopbijeenkomst wordt gehouden op de jaarlijkse Kavel- en Klusmarkt in het Stadhuis.

Wanneer: Vrijdag 1 juni 2018
Locatie: Spui 70 (Atrium, Stadhuis) 
Tijd: Tussen 18.00 -20.00 uur

U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste uitkomt. Tijdens de bijeenkomst zijn medewerkers van de gemeente aanwezig die u een toelichting kunnen geven op het concept-plan en aan wie u vragen kunt stellen. Er zijn ook formulieren aanwezig waarop u uw reactie/suggestie kenbaar kunt maken. 

Zelfbouw volgens Kleinschalig Opdrachtgeverschap
Het plan is om hier dertien kavels van te maken, die de gemeente wil gaan aanbieden in de vorm van Kleinschalig Opdrachtgeverschap. Centraal daarbij staan zo min mogelijk regels en welstandsvrij bouwen. Er is ruimte voor negen eengezinswoningen en vier patio-bungalows. In de afbeelding hieronder wordt dit nader aangetoond.

Kavellocatie Beresteinlaan 625
Kavellocatie Beresteinlaan 625

Besluitvorming en planning
Na de informatiebijeenkomst werkt de gemeente het plan verder uit tot zogeheten kavelpaspoorten met bouwregels per kavel. Tevens dient het bestemmingsplan aangepast te worden. De verkoop zal naar verwachting starten in de tweede helft van 2019.

Uw suggesties zijn welkom
De gemeente is ge├»nteresseerd in uw inbreng. Mogelijk  heeft u suggesties om de kwaliteit van het plan te verbeteren. Wij horen dat dan graag van u door onderstaand reactieformulier in te vullen. Reageren kan tot uiterlijk 15 juni 2018.

Link naar reactieformulier