Petroleumhaven-Oost

Wilt u wonen nabij het centrum van Den Haag én aan het water? Dat kan op een stoer stukje voormalig havengebied dat gaat veranderen in een hip woon- en werkgebied? Een deel van de kavels (kavel C en E) gaat naar verwachting eind 2018 in de verkoop.

Kavel C: 14 woonwerkwoningen Petroleumhaven-Oost
Kavel C: 14 woonwerkwoningen Petroleumhaven-Oost

Petroleumhaven in Laakhaven ligt vlakbij openbaar vervoer, scholen, de Haagse binnenstad en tal van voorzieningen. De komende jaren wordt Petroleumhaven herontwikkeld tot een hip woon- en werkgebied met totaal zo'n 300 woningen, inclusief plezierjachthaven en horeca.

Petroleumhaven West is eind 2017 in verkoop gegaan. Alle kavels zijn in optie genomen en hier worden 10 bedrijfswoningen en 12 kadewoningen door particulieren gebouwd. Daarnaast komt de 'Hoge Vrijheid': een 70 meter hoge toren in medeopdrachtgeverschap.

Petroleumhaven-Oost

De gehele oostkant wordt, op de woontoren A en de parkeergarage B als zelfbouwkavels aangeboden. De grond wordt geleverd aan de kavelkoper met de verplichting de gerealiseerde woning zelf te bewonen voor minstens 3 jaar na oplevering. Er is ruimte voor verschillende soorten woningen:

 • Kavel C - 14 individuele kavels voor grote woonwerkwoningen; een pand van maximaal vier lagen en op de begane grond de mogelijkheid van dienstverlening of kleinschalige bedrijven behorend tot A en B.
 • Kavel D - Ongeveer 30-35 ‘Ik-Bouw-Betaalbaar (IBB)’ appartementen voor starters op de koopwoningmarkt met een maximum inkomen van € 38.500, - per jaar; op de begane grond is maximaal 200 m2 aan commerciële functies mogelijk.
 • Kavel E - Een appartementencomplex voor een bouwgroep (ongeveer 20 kopers) met een horecaonderneming in de plint.

In de locatiesheet staat meer informatie over deze kavels. De locatiesheet kunt u hieronder downloaden.

  Kavelaanbod Petroleumhaven-Oost (kavelpaspoorten in concept)

  Kavelaanbod Petroleumhaven-Oost (kavelpaspoorten in concept)
  Naam Kavelnummer Prijs in € Woningtype Kavelpaspoort
  PHC (type C) 1,8 n.t.b. Woonwerkwoningen PHC 1,8
  PHC (type C) 7,14 n.t.b. Woonwerkwoningen PHC 7,14
  PHC (type C) tussenwoningen n.t.b. Woonwerkwoningen PHC tussenwoningen
  PHE (type E) PHE n.t.b. Appartementencomplex PHE

  Duurzaamheid en Petroleumhaven

  De gemeente heeft de ambitie dat alle nieuwbouw in de stad energieneutraal gebouwd wordt. Bij een score van het ontwerp boven 7,5 GPR is een korting op de leges voor de omgevingsvergunning mogelijk (een regeling voor 2018 en 2019).
  Het gebied is gasloos. De verwarming van de woningen vindt plaats op een andere, door de koper te bepalen, duurzame wijze. Bijvoorbeeld met een warmtepomp die warmte/kou uit de bodem haalt of energie uit de lucht en zonnepanelen.

  Start verkoop

  Voor kavel C + E start de inschrijving naar verwachting eind 2018. De inschrijvingen verlopen via een aanmelding op de website www.ikbouwindenhaag.nl waarna de notaris de volgnummers bepaalt. Voor kavel D wordt de inschrijving verwacht in het voorjaar van 2019. Kavel D kent een eigen uitvoerige inschrijvingsprocedure. Meer informatie hierover wordt te zijner tijd op de website www.ikbouwindenhaag.nl en via onze digitale nieuwsbrief kenbaar gemaakt.