Aanpak geluid kavels Deelplan 20, Ypenburg

Deelplan 20 ligt nabij het Prins Clausplein, waar de snelwegen A4 en A12 elkaar kruisen. Hierdoor is er op deze locatie een hogere geluidbelasting dan strikt genomen op grond van de Wet Geluidhinder is toegestaan (53 dB). Dit neemt niet weg dat de akoestische kwaliteit binnen Deelplan 20 voor een stedelijke omgeving goed is.

Luchtfoto Deelplan 20, Ypenburg
Luchtfoto Deelplan 20, YpenburgDe berekende maximale geluidbelasting in deelplan 20 ligt namelijk onder het maximum dat wettelijk geldt voor binnenstedelijke locaties (63 dB). Om toch woningbouw mogelijk te maken biedt de wetgeving wel de mogelijkheid om van de lagere snelwegnorm af te wijken middels een bijzondere procedure. Daar moeten dan wel maatregelen tegenover staan die de (akoestische) omgevingskwaliteit verder verbeteren.

Om de ontwikkeling van Deelplan 20 binnen de wettelijke kaders in te passen, voert de gemeente diverse maatregelen door om de (akoestische) omgevingskwaliteit verder te bevorderen. Ook de koper kan maatregelen nemen ter verbetering van zijn algehele woonbeleving. Meer informatie hierover krijgt u bij de kopersbijeenkomst en is hieronder te lezen.

Pakket compenserende maatregelen

Na een uitgebreid onderzoeks- en daarop aansluitend participatieproces, heeft de gemeente hiervoor in 2016 een zogenaamd ‘stap 3-besluit’ genomen. Daarmee is voor Deelplan 20 een hogere maximale geluidbelasting (60 dB) vastgesteld in combinatie met een pakket aan compenserende maatregelen.

Deze compenserende maatregelen richten zich op:

  • het verminderen van andere geluidsbronnen, zoals burengeluid of het geluid van autoverkeer van de langs Deelplan 20 gelegen Ypenburgse Boslaan/Stationsweg;
  • het verbeteren van de leefkwaliteit op andere manieren.

Zo wordt er bijvoorbeeld stil asfalt aangebracht op de Ypenburgse Boslaan/Stationsweg. Ook wordt bij het ontwerp van de openbare ruimte zo veel mogelijk groen toegevoegd. Dit zijn maatregelen die de gemeente uitvoert.

Keuzemenu met advies en begeleiding

De kavelkoper kan zelf ook maatregelen nemen aan de woning en op de kavel. Voor de koper gelden een aantal verplichte maatregelen, zoals extra geluidwerende maatregelen in de gevel en ankerloos bouwen.

Bij ankerloos bouwen worden beide delen van een spouwmuur niet gekoppeld met een spouwanker waardoor geluidsoverdracht beperkt wordt ten opzichte van traditionele spouwmuren.

Ook heeft de gemeente een keuzemenu waaruit u kunt kiezen om uw woon- en leefklimaat nog verder te veraangenamen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor dikkere woning scheidende muren of groene erfafscheiding in de achtertuin.

Bij een kopersbijeenkomst krijgt u hierover nadere toelichting. Als u maatregelen uit het keuzemenu wilt toepassen kunt u daarbij advies en begeleiding krijgen.

Meer informatie over de maatregelen

Hieronder kunt u de samenvatting lezen van het pakket aan compenserende maatregelen.

Het volledige 'stap 3-besluit' met bijbehorende rapportage vindt u op

Vaststelling stap 3 besluit Interimwet Stad- en Milieubenadering voor het plangebied Deelplan 20, Ypenburg in Den Haag (RIS294964)

Meer informatie over kavels Deelplan 20

Meer informatie over het aanbod kavels in Deelplan 20 vindt u op 'Kavels Ypenburg deelplan 20.

Heeft u interesse en wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen in het aanbod van overige kavels en klushuizen van de gemeente Den Haag? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief Kavels en Klushuizen