Nieuw kluscomplex Kepplerstraat 318

De gemeente is bezig met plannen voor een nieuw kluscomplex aan de Kepplerstraat 318. Aanleiding is een onderzoek dat de gemeente onlangs gedaan heeft naar de mogelijkheden van dit pand.

Nieuw kluscomplex Kepplerstraat 318
Nieuw kluscomplex Kepplerstraat 318

Op basis hiervan zijn concept-plannen gemaakt om het pand te verbouwen tot kluscomplex en de 2 kluswoningen en 1 bedrijfsruimte te verkopen aan particulieren.

Inloopbijeenkomst
De inloopbijeenkomst wordt gehouden op de jaarlijkse Kavel- en Klusmarkt in het Stadhuis.

Wanneer: Vrijdag 1 juni 2018
Locatie: Spui 70 (Atrium, Stadhuis)
Tijd: Tussen 18.00 -20.00 uur

U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste uitkomt. Tijdens de bijeenkomst zijn medewerkers van de gemeente aanwezig die u een toelichting kunnen geven op het concept-plan en aan wie u vragen kunt stellen. Er zijn ook formulieren aanwezig waarop u uw reactie/suggestie kenbaar kunt maken. 

Wat is een kluscomplex
Een kluscomplex of klusappartement is een pand dat door particulieren opgeknapt moet worden volgens een aantal voorwaarden. De verkoop gebeurt tegen een vaste prijs en, als er meerdere belangstellenden zijn, bij loting door een notaris. Voor het verbouwen gelden weinig bouwregels en juist veel mogelijkheden. De gemeente wil hiermee iedereen een kans bieden om binnen Den Haag een eigen droomhuis te (ver)bouwen. Daarbij geeft het een stimulans aan de woningmarkt en de leefbaarheid in de buurt.

Besluitvorming en planning
Na de inloopbijeenkomst werkt de gemeente het concept-plan voor de Kepplerstraat verder uit tot een definitief plan. Hierover zal het college van burgemeester en wethouders naar verwachting in juli 2018 een besluit nemen. De gemeente is voornemens de kluswoningen aan te bieden via een duo-inschrijving en de verkoop start naar verwachting september 2018.

Uw suggesties zijn welkom
De gemeente is ge├»nteresseerd in uw inbreng. Mogelijk  heeft u suggesties om de kwaliteit van het plan te verbeteren. Wij horen dat dan graag van u door onderstaand reactieformulier in te vullen. Reageren kan vanaf 15 mei 2018 tot uiterlijk 7 juni 2018.

Link naar reactieformulier