Bouwgroepen (CPO)

U kunt ook samen met andere mensen uw eigen nieuwbouwproject realiseren. Deze vorm van collectieve zelfbouw heet een bouwgroep, of in vaktermen, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

De komende tijd gaat de gemeente geregeld locaties aanbieden met mogelijkheden voor bouwgroepen. Zodra zo’n locatie bekend is, vindt u op deze pagina daarover meer informatie. Hieronder kunt u de brochure 'Bouwgroepen' downloaden. Hierin staat onder andere meer informatie over locaties die geschikt zijn voor een bouwgroep en het stappenplan.

Locaties bouwgroepen

Op dit moment zijn er 3 locaties met mogelijkheden voor bouwgroepen. Deze locaties zijn:

  • Petroleumhaven (Laak): mogelijkheden voor bouwgroepen in de vorm van kavels voor twee appartementencomplexen.
  • Deelplan 20 (Ypenburg): kavels voor appartementencomplexen.
  • Goudsmidsgaarde (Escamp): 10 kavels voor geschakelde eengezinswoningen met eigen zonnige tuin.

Bovengenoemde locaties kunnen in aanmerking komen voor de subsidie 'Stimuleren initiatieven voor groepswonen'. Deze subsidieregeling is bedoeld voor groepswooninitiatieven van de doelgroep ouderen en mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking binnen de gemeente Den Haag. Lees op denhaag.nl meer informatie over deze subsidie en de voorwaarden: Subsidie Stimuleren initiatieven voor groepswonen

Oproep: bouwgroepen registreer u!

De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat bouwgroepen met een gezamenlijke woonwens aan bod komen. Daarom is besloten een registratiesysteem te hanteren. Om in aanmerking te komen voor een locatie voor collectief particulier opdrachtgeverschap(CPO), dient uw bouwgroep te zijn geregistreerd. Lees hier meer over op de pagina 'Registratiesysteem voor CPO-bouwgroepen'.

Bouwen met een bouwgroep: doe het zelf, doe het samen.
Bouwen met een bouwgroep: doe het zelf, doe het samen.

Meer informatie

Op de Facebookpagina ‘Bouwgroepen in Den Haag’ kunt u meer informatie vinden over de mogelijkheden van samen bouwen. De Kavelwinkel deelt erop haar kennis en de nieuwste kavels of kluslocaties voor bouwgroepen. Ook kunt u er andere zelfbouwers ontmoeten, bouwgroepen vormen en ideeën uitwisselen.

De website www.zelfbouwinnederland.nl is tevens een platform waar zelfbouwers en groepen elkaar kunnen ontmoeten. Zoekt u naar een bouwgroeplocatie, een bouwgroep of wilt u zich profileren met uw bouwgroep? Kijk dan op deze site.