Werkwijze meedenken

Bent u omwonende van een nieuw beoogde zelfbouwlocatie? Of heeft u interesse om daar uw droomhuis te realiseren? Dan kunt u meedenken over de geschiktheid en invulling van zo’n nieuwe zelfbouwlocatie.

Met de consultatie wil de gemeente de omgeving beter betrekken bij de locatieontwikkeling en nog beter inspelen op de behoefte van potentiële zelfbouwers. De gemeente kiest de locatie voor de consultaties op basis van een onderzoek.

Op de pagina Nieuwe locaties kunt u de informatie vinden over de locaties waarover u kunt meedenken. Ook staat er meer informatie over de locaties waarvan onlangs de consultatie is afgerond en die zo mogelijk nu worden uitgewerkt tot definitieve plannen.

Suggesties welkom

Tijdens de consultatie wordt een inloopbijeenkomst gehouden over de mogelijke nieuwe locatie. Vervolgens kunnen omwonenden en geïnteresseerden via de website www.ikbouwindenhaag.nl vragen stellen of suggesties geven. Gebruik hiervoor het reactieformulier dat u kunt vinden op de internetpagina over de betreffende nieuwe locatie.

Inloopbijeenkomst nieuwe zelfbouwlocatie
Inloopbijeenkomst nieuwe zelfbouwlocatie

Gebruik reactieformulier

In het reactieformulier kunt u uw aandachtspunten, wensen, suggesties of ideeën geven over de mogelijke geschiktheid en invulling van de zelfbouwlocatie.
Bijvoorbeeld:

  • Welke mogelijkheden of onmogelijkheden ziet u voor deze zelfbouwlocatie?
  • Of wat voor woningen (type, grootte, etc.) zou u willen dat gerealiseerd worden?
  • En wellicht heeft u ideeën over het parkeren?

De gemeente hoort het graag.

Vervolg

Op basis van de suggesties besluit het college van burgemeester en wethouders of de locatie de verkoop ingaat en hoe het aanbod eruit ziet. Daarna start de eventueel benodigde procedure voor wijziging van het bestemmingsplan. Als het bestemmingsplan en het plan voor de locatie is vastgesteld door de gemeenteraad, start de verkoop. Dit om maximaal te garanderen dat de koper zo snel mogelijk aan de slag kan.
Na de verwerking van de reacties/suggesties en de vaststelling van het plan worden ook de prijzen van de kavels en klushuizen bekendgemaakt.

Interesse?

Heeft u interesse en wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen in het aanbod van kavels en klushuizen van de gemeente Den Haag? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief Kavels en Klushuizen

Inloopbijeenkomst nieuwe zelfbouwlocatie
Inloopbijeenkomst nieuwe zelfbouwlocatie