Nieuwsbericht

Canonpercentage 2020 vastgesteld

Gepubliceerd: 
17 december 2019
Laatste wijziging: 
17 december 2019

Op 13 december heeft het college van burgemeester en wethouders het canonpercentage voor 2020 vastgesteld. Deze is 1,1% geworden, een verlaging van 0,5% ten opzichte van 2019. De beheerkosten zijn verhoogd van € 26,50 naar € 27,- per jaar.

Voor het besluit verwijzen wij naar onderstaande link:

Vaststelling canonpercentage 2020 en de jaarlijkse verschuldigde beheerkosten, afkoopsom beheerkosten, kosten bij splitsen erfpachtrechten en bijdrage taxatiekosten bij verzoek tot vervroegde heruitgifte in eeuwigdurende erfpacht.

Gepubliceerd: 
17 december 2019
Laatste wijziging: 
17 december 2019