Nieuwsbericht

Ondernemer gezocht: Bedrijfsruimte - Petroleumhaven-Oost

Gepubliceerd: 
09 oktober 2020
Laatste wijziging: 
15 januari 2021

In Petroleumhaven Oost wordt op kavel D een appartementencomplex voor maximaal 40 woningen voor en door starters in een bouwgroep ontwikkeld. Op de begane grond van het gebouw is er plek voor 1 tot 3 bedrijfsruimtes van totaal 200 m2 bruto-vloeroppervlakte. Voor de ontwikkeling ervan wordt een ondernemer of belegger gezocht die hierin wil investeren. De ondernemer of belegger neemt ook deel aan de bouwgroep met de starters.

Artist impressie Petroleumhaven-Oost, kavel D
Artist impressie Petroleumhaven-Oost, kavel D

De kavel in Petroleumhaven-Oost (Laak) ligt aan het water, vlakbij de Haagse binnenstad en vlakbij station Moerwijk en Hollands Spoor. Door ook andere zelfbouwprojecten verandert Petroleumhaven de komende jaren in een hip woon-werkgebied met jachthaven en horeca. Dit gebied wordt de komende jaren volledig herontwikkeld tot een hip woon- en werkgebied. De eerste woningen worden al gebouwd.

Wat voor soort bedrijvigheid is hier toegestaan?

De gemeente zoekt voor dit onderdeel van de ontwikkeling een ondernemer of investeerder die onderdeel wil uitmaken van de bouwgroep. Deze ondernemer gaat voor eigen rekening en risico de investering maken voor de bedrijfsruimte. Op de begane grond van het gebouw is plek voor 1 tot 3 bedrijfsruimtes van totaal 200 m2 bruto-vloeroppervlakte. Het ligt dus in de plint van een appartementencomplex met woningen. Dit betekent dat er sprake is van functiemenging. Er zitten beperkingen aan wat voor soort bedrijven zich hier kunnen vestigen. Maar desondanks is er veel mogelijk voor bijvoorbeeld verkoop of verhuur aan een fysiotherapeut, schoonheidsspecialiste of kantoorruimte; bedrijven die geen overlast bezorgen.

In het kavelpaspoort staat aangegeven dat 'Dienstverlening en kleinschalige bedrijven behorende tot de categorieën A en B uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging als opgenomen in bijlage 3 van het bestemmingsplan Laakhaven West en Petroleumhaven' mogelijk is.
Hieronder kunt u het kavelpaspoort downloaden, net als bijlage 3 met meer informatie over de bedrijfsactiviteiten:

Geen zelfgebruikersplicht

Voor deze bedrijfsruimte geldt geen zelfgebruikersplicht. Dit houdt in dat u de bedrijfsruimte mag ontwikkelen om daarna de ruimte te verhuren of te verkopen. Uiteraard mag u natuurlijk ook de ruimte voor eigen gebruik ontwikkelen, mits uw activiteiten voldoen aan de mogelijkheden uit het bestemmingsplan.

Digitale informatiebijeenkomst
Woensdag 4 november 2020 was er een digitale informatiebijeenkomst. Heb je deze gemist of wil je deze nog een keertje terugkijken? Dan kan via onderstaande link.
Let wel, de bijeenkomst start bij 12:38 min.

Link naar webinar kavel Petroleumhaven

Ikbouwbetaalbaar-regeling

De woningen die in het appartementencomplex gerealiseerd worden, vallen onder de Ikbouwbetaalbaar (Ibb)-regeling van de gemeente Den Haag. Dit geldt niet voor de bedrijfsruimte. Wordt u ingeloot in de bouwgroep en wordt u deel van de vereniging, dan komt u niet in aanmerking voor een starterslening en ook niet voor andere onder de Ibb-Den Haag vallende regelingen.

Inschrijven

Voor geïnteresseerden werd op 15 december 2020 een apart inschrijftraject gehouden. Inschrijven is dus niet meer mogelijk.

De inschrijfformulier moet volledig en waarheidsgetrouw worden ingevuld en verstuurd. Alle correcte inschrijvingen worden gestuurd naar de notaris voor een loting van volgorde. De ondernemer met volgnummer 1 wordt uitgenodigd om een optie te nemen op lidmaatschap van de bouwgroep die het appartementencomplex gaat ontwikkelen. De ondernemer wordt daarmee ook lid van de op te richten vereniging en krijgt 1 stemrecht.

Op het formulier moeten diverse antwoorden over uw bedrijfs- en persoonsgegevens, zoals naam bedrijf, Kvk-nummer, BTW-nummer, adres, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, e-mailadres en nummer en type van uw (geldige) legitimatiebewijs etc.
Na het invullen drukt u op 'verstuur' en dan komt uw formulier binnen op een e-mailadres van de gemeente. U krijgt onmiddellijk een (automatische) bevestiging van ontvangst.
Formulieren die na 24:00 uur van die dag binnenkomen bij de gemeente worden niet meer geaccepteerd.

Loting

De geldige inschrijvingen worden doorgestuurd naar de notaris. De notaris bepaalt via loting de volgorde waarop de belangstellenden die zich aangemeld hebben een optie mogen nemen. Enkele dagen nadat u zich hebt ingeschreven krijgt u een e-mail met daarin uw volgnummer, dat door de loting is bepaald. De hoogte van uw volgnummer bepaalt of u wordt uitgenodigd voor de optiebijeenkomst. In dit geval zoeken wij maar 1 ondernemer. De ondernemer met volgnummer 1 krijgt als eerste de mogelijkheid om een optie te nemen op deelname in de bouwgroep.
De optiebijeenkomst is op 20 januari 2021.
Degene met volgnummer 1 heeft als eerste de keuze om toe te treden, daarna volgnummer 2 als nummer 1 ervan afziet, enzovoort. Mocht u niet aan de beurt komen, dan komt u automatisch op de reservelijst. U wordt benaderd in het geval de volgnummers voor u van de optie geen gebruik maken of later toch besluiten het niet te doen. Uw volgnummer blijft gehandhaafd voor de reservelijst. Mocht u niet op de optiebijeenkomst aanwezig zijn en hebt u ook niemand gemachtigd, dan vervalt uw lotnummer

Meer informatie over deze manier van inschrijven en de voorwaarden leest u op:
Hoe werkt het inschrijven voor een kavel of klushuis?

Bouwen in een bouwgroep

Bent u ingeloot en heeft u een optie genomen? Dan wordt u automatisch lid van de bouwgroep en de op te richten kopersvereniging en u vertegenwoordigt dan 1 stemrecht. Samen met de andere 40 leden (elk appartement is vertegenwoordigd door 1 lid), doorloopt u de stappen om het appartementencomplex te realiseren. Zie hiervoor het stappenplan dat een globale indruk geeft van de aanpak. Voor u gelden de stappen vanaf stap 3.

Procesbegeleider

Er wordt gebouwd in een bouwgroep met 35 – 41 leden. Vele meningen, vele expertises en vele belangen. Om dit allemaal goed te stroomlijnen, verplicht de gemeente dat bouwgroep met een ervaren onafhankelijke procesbegeleider werkt. Omdat de leden van deze ontwikkeling starters zijn en misschien minder ervaren, heeft de gemeente een voorselectie gemaakt van 2 ervaren procesbegeleiders. Samen met de andere leden van de bouwgroep wordt u in de gelegenheid gesteld om te kiezen met welke bureau u dit avontuur aangaat.

Kijk voor meer informatie over deze procesbegeleiders op de volgende pagina:
Proces-en bouwbegeleiders

Meer informatie over de appartementen en de Ikbouwbetaalbaar-regeling

Kijk voor meer informatie op www.ikbouwbetaalbaarindenhaag.nl

Meer informatie over Petroleumhaven-Oost

Kijk voor meer informatie op Petroleumhaven-Oost

Gepubliceerd: 
09 oktober 2020
Laatste wijziging: 
15 januari 2021