Procesbegeleider

Om het proces goed te begeleiden verplicht de gemeente Den Haag de bouwgroep een procesbegeleider aan te stellen. Als de bouwgroep een optie heeft genomen begint het intensieve proces. Het is belangrijk dat een procesbegeleider aan het begin van het proces wordt aangesteld. Tijdens de optieperiode moeten veel stappen gezet worden.

De procesbegeleider helpt bij de procesaspecten, zoals de procesaanpak, de projectorganisatie, de wijze van besluitvorming en de financiële en juridische aspecten. Daarnaast wordt er regelmatig overleg gevoerd tussen de procesbegeleider en bouwgroep of tussen gemeente en bouwgroep of andere partijen en bij het selecteren/contracteren van een architect, adviseur of aannemer. De bouwgroep is opdrachtgever en blijft de zeggenschap houden. De procesbegeleider begeleidt en geeft adviezen.

Gemeentelijke bijdrage

Voor het jaar 2017 en 2018 is het mogelijk voor bouwgroepen om in aanmerking te komen voor een trapsgewijze gemeentelijke bijdrage aan de kosten voor de procesbegeleiding.

Hoe hoog is de bijdrage?
Omdat de omvang van het project en het soort project (grondgebonden woningen versus appartementen) de complexiteit en dus de mate van begeleiding beïnvloedt, wordt een differentiatie gehanteerd bij het vaststellen van de bijdrage.

 • Grondgebonden woningen: € 1.000,- per deelnemer met een maximum bedrag van € 15.000 per project
 • Appartementen: € 1.500,- per deelnemer met een maximum bedrag van € 25.000 per project.

Tweetraps toewijzing
De gemeentelijke bijdrage wordt in 2 fases toegekend: tijdens de optieperiode en de reserveringsperiode. Gedurende de optieperiode kan uw bouwgroep voor 50% van het bedrag als beschreven in 'Bijdrage I' in aanmerking komen, met een maximum van € 10.000. Hieronder meer informatie over deze bijdrage.
Voor het resterende bedrag waar uw groep recht op heeft, kunt u tijdens de grondreserveringsperiode (zoals hieronder beschreven in 'Bijdrage II') in aanmerking komen.

Bijdrage I: voorwaarden tijdens optieperiode
Voor de optieperiode is per groep maximaal € 10.000,- aan bijdrage mogelijk. Om in aanmerking hiervoor te kunnen komen, gelden de volgende voorwaarden:

 1. Bouwgroep toont aan dat door middel van een democratisch proces een procesbegeleider is gevonden;
 2. Bouwgroep overhandigt binnen 2 maanden na de optieneming een offerte waarin de tijdsbesteding en uurloon voor het proces tot aan de grondreservering blijkt;
 3. De procesbegeleider toont aan door middel van zijn/haar cv ervaring te hebben met zowel het bouwproces als het groepsproces en laat zien met referentieprojecten tenminste 2 afgeronde CPO-projecten te hebben begeleid met minimaal 4 deelnemers;
 4. De procesbegeleider heeft een onafhankelijke positie. Hij/zij mag dus niet lid van de groep zijn, noch verbonden aan een architect en/of aannemer;
 5. De offerte bevat een duidelijke taakomschrijving waarin onder andere het opstellen van een planning, het aansturen van de groep, het initiëren, voorbereiden van besluitvorming en begeleiden van de algemene ledenvergaderingen, het adviseren omtrent architect keuze, financieringsmogelijkheden en bouwkosten staat vermeld;
 6. De procesbegeleider wordt binnen 3 maanden gecontracteerd en aan het werk gezet;
 7. De bijdrage wordt overgemaakt aan de vereniging.

Bijdrage II: voorwaarden tijdens grondreserveringsperiode
Voor de grondreserveringsperiode is de maximale vergoeding passend bij het project mogelijk, minus de eerder verleende Bijdrage I. Om in aanmerking hiervoor te kunnen komen, gelden de volgende voorwaarden:

 1. Bouwgroep toont aan dat door middel van een democratisch proces een procesbegeleider is gevonden;
 2. Bouwgroep overhandigt een offerte waarin de tijdsbesteding en uurloon voor het proces tot aan de gronduitgifte blijkt;
 3. De procesbegeleider toont aan door middel van zijn/haar cv ervaring te hebben met zowel het bouwproces als het groepsproces en laat zien met referentieprojecten tenminste 2 afgeronde CPO-projecten te hebben begeleid met minimaal 4 deelnemers;
 4. De procesbegeleider heeft een onafhankelijke positie. Hij/zij mag dus niet lid van de groep zijn, noch verbonden aan architect en/of aannemer;
 5. De offerte bevat een duidelijke taakomschrijving waarin onder andere het opstellen van een planning, het aansturen van de groep, het initiëren, voorbereiden van besluitvorming en begeleiden van de algemene ledenvergaderingen, het adviseren omtrent architect keuze, financieringsmogelijkheden en bouwkosten staat vermeld;
 6. De bijdrage wordt pas uitbetaald als de mijlpaal ‘bouwplan ingediend voor kavelpaspoorttoets en akkoord bevonden’ is behaald;
 7. De bijdrage wordt overgemaakt aan de vereniging.

Contactpersonen procesbegeleiders

De gemeente heeft een aantal contactpersonen van procesbegeleiders. Deze contactpersonen worden per e-mail na de optieneming verzonden naar de bouwgroep. De gemeente spreekt geen voorkeur voor een procesbegeleider uit, het zijn enkel voorbeelden van begeleiders waar de bouwgroep contact mee op kan nemen.

Registreer u als procesbegeleider

Bent u procesbegeleider en heeft u ervaring met het begeleiden van bouwgroepen? Dan kunt u zich laten registeren op een lijst van procesbegeleiders. Stuur uw contactgegevens en referentieprojecten naar kavelwinkel@denhaag.nl.