Registratiesysteem voor CPO-bouwgroepen

Per 1 februari 2017 is de gemeente Den Haag overgegaan op een registratiesysteem voor CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)-bouwgroepen. Hier leest u informatie over dit registratiesysteem, de voorwaarden en de selectieprocedure.

In 2016 heeft de gemeente Den Haag besloten om naast particulieren mogelijkheden voor individuele zelfbouw ook kavels beschikbaar te stellen voor bouwgroepen die van collectieve particulier opdrachtgeverschap (CPO) de kavel kunnen ontwikkelen. Onder CPO wordt verstaan een groep burgers die samen woningen ontwikkelen, waarbij de groep een vereniging opricht, met rechtsbevoegdheid en de leden van de vereniging de volledige zeggenschap heeft over de realisatie van nieuwbouw. De vereniging draagt de volledige verantwoordelijkheid en risico. De bouwgroep doet dat samen met een zelfgekozen bouwbegeleider, architect en aannemer.

Eisen bouwgroep voor registratie

Groepen kunnen zich aanmelden voor registratie als zij uit minimaal 4 bouwgroepleden (huishoudens) bestaan die gezamenlijk zelfbouwwoningen willen ontwikkelen en daar zelf gaan wonen. Uitsluitend CPO-bouwgroepen bestaande uit natuurlijke personen kunnen zich aanmelden voor registratie. Let op: ten tijde van de selectieprocedure voor een kavel moeten alle geregistreerde personen nog altijd deel uitmaken van de groep.

Werkwijze

 1. Registratie: CPO Bouwgroepen melden zich aan door het invullen en opsturen van het digitale registratieformulier. De link naar dit registratieformulier staat onderaan deze pagina. Om voor registratie in aanmerking te komen dient de CPO-bouwgroep uit tenminste 4 bouwgroepleden (huishoudens) te bestaan.
 2. Intakegesprek: Na registratie volgt een intakegesprek tussen de gemeente (het team van de Kavelwinkel) en zoveel mogelijk leden van de CPO-bouwgroep. Het gesprek wordt gevoerd op basis van het registratieformulier. Het registratieformulier wordt met eventuele aanpassingen en aanvullingen gearchiveerd. De CPO-bouwgroep ontvangt hiervan een kopie.
 3. Bevestiging: Bij akkoord van de gemeente wordt de CPO bouwgroep toegevoegd aan het CPO-bestand. De datum van registratie in het bestand wordt bepaald door de datum van indiening van het registratieformulier. Na het intakegesprek met de Kavelwinkel wordt deze datum definitief. Let op: de registratie is nog geen inschrijving voor de locatie.
  De CPO bouwgroep is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van mutaties. Mutaties kunnen worden doorgegeven door een mail te sturen naar: kavelwinkel@denhaag.nl. Denk hierbij aan het wijzigen van namen of het aantal bouwgroepleden.
 4. Selectie voor CPO-kavel: Bouwgroepen die geregistreerd staan, worden uitgenodigd zich in te schrijven op kavels bedoeld voor deze groepen. Elke kavel kent een formele startdatum, de datum waarop de inschrijving begint. Dit wordt bekend gemaakt op de website www.ikbouwindenhaag.nl en via de nieuwsbrief. Alle bouwgroepen die voor de startdatum zijn geregistreerd worden uitgenodigd om mee te doen aan de selectie en krijgen de inschrijfvoorwaarden toegestuurd. De bouwgroep heeft ongeveer 2 maanden de tijd om in te schrijven.

  Voorwaarden inschrijving

  • Inschrijven op een zelfbouwkavel door een bouwgroep is uitsluitend toegestaan voor zelfbewoning.
  • Professionals/bedrijven kunnen geen onderdeel zijn van de CPO-bouwgroep. Natuurlijke personen met een beroep in de bouwsector kunnen zich bij maximaal 1 CPO-bouwgroep aansluiten: als groepslid, voor eigen bewoning.
  • Een bouwgroeplid staat gelijk aan een huishouden. Een huishouden kan geen lid zijn van meerdere bouwgroepen. Indien geconstateerd wordt dat een huishouden zich heeft aangesloten bij meerdere bouwgroepen, leidt dit tot ongeldigheid van beide registraties.
   Een bouwgroeplid moet ten tijde van de registratie de leeftijd van 18 jaar of ouder hebben bereikt. Dit geldt ook voor bouwgroepleden die zich later bij de bouwgroep voegen en door middel van het doorgeven van mutaties aan de bouwgroep worden toegevoegd.
  • De bouwgroep is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van mutaties. Denk hierbij aan het wijzigen van namen of aantal bouwgroepleden. Voor het doorgeven van mutaties kunt u een email sturen aan kavelwinkel@denhaag.nl. Het niet doorgeven van mutaties kan van invloed zijn bij de selectie.
  • Een bouwgroep bestaat ten tijde van de registratie voor het CPO-bestand uit minimaal 4 bouwgroepleden.

  Registreren

  Wilt u zich als bouwgroep registreren? Dan kan dat via onderstaand digitaal registratieformulier.

  Registratieformulier bouwgroep Den Haag

  Meer informatie

  Wilt u meer informatie over het toewijzingsbeleid? Kijk dan op de internetpagina 'Toewijzingsbeleid CPO-locaties'.

  Op de Facebookpagina ‘Bouwgroepen in Den Haag’ vindt u meer informatie over de mogelijkheden van samen bouwen. De Kavelwinkel deelt hier haar kennis en de nieuwste kavels of kluslocaties voor bouwgroepen. Ook kunt u er andere zelfbouwers ontmoeten, bouwgroepen vormen en ideeën uitwisselen.

  De website zelfbouwinnederland.nl is een platform waar zelfbouwers en groepen elkaar kunnen ontmoeten. Zoekt u een bouwgroeplocatie, een bouwgroep of wilt u zich presenteren of een oproep plaatsen voor nieuwe leden? Kijk dan op deze site.

  Op www.ikbouwindenhaag.nl vindt u alle informatie over de uitgifte van kavels en verkoop van kluswoningen aan particulieren in Den Haag.