Belangrijke voorwaarden

Samenwerken, dat is de kern van Ibb-Den Haag: de gemeente Den Haag, de deelnemende bouwbedrijven, de architecten, de bouwbegeleiders en jij als toekomstige bewoner. Iedereen draagt zijn steentje bij aan jouw huis.

Ik bouw betaalbaar in Den Haag

Maar jij bent de enige met de rol van opdrachtgever. Dat is een rol waarbij je keuzes maakt en beslissingen neemt. Je bent geen consument, maar je bent producent van je woning. Je koopt met Ibb-Den Haag geen huis, jij bouwt je Ibb-Den Haag-huis. En Ibb-Den Haag? Ibb-Den Haag schept de randvoorwaarden.

Inkomen en investeringskosten

Om betaalbaar je huis te kunnen bouwen met Ibb-Den Haag, moeten er behalve de Starterslening, ook goede afspraken zijn over de kosten van je Ibb-huis. Daarvoor is een sluitende begroting opgesteld die nooit overschreden mag worden. Jij bent daar als opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor. Voorwaarde is dat je bouwplan dusdanige kwaliteit heeft dat de getaxeerde waarde hoger uitvalt dan de totale investeringskosten. Daarom leg je je plan vooraf aan Ibb-Den Haag voor.

Maximale investeringskosten

Het gaat bij deze kosten om de ‘all-inclusive’ prijs voor de woning, oftewel de verwervingskosten. Dat betekent dat naast de bouwkosten ook alle overige kosten zijn meegenomen zoals grondkosten, aansluitkosten nutsvoorzieningen, bouwbegeleider, budget voor de keuken en meerwerkopties. De uiteindelijke taxatiewaarde van de woning moet altijd hoger zijn dan de totale investeringskosten.

  • investeringskosten Ibb-Den Haag Cannenburglaan liggen tussen de € 190.400 en € 218.100
  • investeringskosten Ibb-Den Haag Deelplan 20 liggen tussen de € 200.500 en € 217.600

Erfpachtstelsel in Den Haag

Het erfpachtsysteem levert een voordeel op voor de koper. In plaats van de volledige grondprijs te moeten betalen bij overdracht van de grond, hoeft alleen de btw te worden afgerekend bij de notaris. Over het resterende bedrag (grondprijs minus btw) wordt halfjaarlijks canon (=vergoeding voor gebruik van de grond) betaald. Het canonpercentage van 2017 bedraagt 1,6%. Door het erfpachtstelsel hoeft alleen de btw over de grond meegefinancierd te worden in de hypotheek. Je hypotheekverstrekker houdt er wel rekening mee dat deze kosten betaald moeten worden in de berekening van je maximaal te lenen capaciteit.

Bijkomende financieringskosten

Dit zijn kosten voor het afsluiten van de financiering, waaronder de kosten voor hypotheekadvies, afsluitkosten voor de Ibb-Den Haag-Starterslening en NHG, de notaris en de rentekosten tijdens de bouw. Wettelijk is vastgelegd dat de bijkomende kosten niet meer mogen worden meegenomen in de hypotheek.

Om deze reden moet elke deelnemer die zijn hypotheek afsluit in 2018 zelf tijdens de bouw ten minste € 8.000 - € 9.000 uit eigen middelen (spaargeld) betalen. Het betekent dat je eigen geld moet hebben (gespaard) om deze kosten te betalen.

Kwaliteitseisen

Een Ibb-Den Haag-huis moet aan een reeks basiseisen voldoen, die gerealiseerd moeten worden binnen de maximale bouwkosten. Daar heb je dus een compleet afgewerkt huis voor.

Bouwbegeleiding

Een huis laten bouwen is voor weinig mensen dagelijks werk. Daarom sta je er ook niet alleen voor. Bij Ibb-Den Haag schakel je altijd een door Ibb-Den Haag goedgekeurde bouwbegeleider in. Deze adviseur begeleidt je, behoedt je voor fouten en behartigt je belangen in gesprekken met de bouwer of architect. De kosten voor deze bouwbegeleider zijn opgenomen in de investeringskosten van de woning. Hiervoor krijg je € 2.000 subsidie van de gemeente Den Haag. Ook zorgt de bouwbegeleider voor de afstemming met de bouwers van je buren. De gemeente Den Haag heeft drie gekwalificeerde bouwbegeleiders. Daaruit mag jij er één kiezen.

Kennismaken met de bouwbegeleiders? Bekijk de pagina 'Ibb-Den Haag-bouwbegeleiders'.