Hoe werkt het?

De gemeente Den Haag maakt ook zelfbouw mogelijk voor starters op de koopwoningmarkt die (nog) geen hoog inkomen hebben. Hieronder lees je hoe de Ik Bouw Betaalbaar-regeling in Den Haag werkt.

Ik bouw betaalbaar in Den Haag

De regeling is bedoeld voor starters met een inkomen tussen de € 30.000 en € 38.500 bruto per jaar. Zij kunnen net niet voldoende hypotheek krijgen voor een eengezinswoning. Ibb helpt hen door het restantbedrag van maximaal € 30.000 als lening beschikbaar te stellen. In de eerste drie jaar hoef je hier niet op af te lossen. Je lost af wanneer het kan. Ga je meer verdienen? Dan ga je ook meer aflossen.

Hoe werkt de Ibb-Den Haag startersregeling?

  • Je sluit een NHG-hypotheek van jouw maximale financieringscapaciteit af. Dit is je 1e hypotheek.
  • Voor het deel dat je te kort komt wordt een 2e hypotheek door de SVn-Starterslening afgesloten. Dit heet de Ibb-starterslening.
  • Voor deze starterslening (max. € 30.000) betaal je de eerste 3 jaar geen rente en aflossing.
  • Het aflossen van de starterslening begint na drie jaar. Daarna vervalt je vrijstelling van rente en aflossing en ga je rente en aflossing betalen over de starterslening voor het bedrag dat je kunt betalen. Dat is geen bedrag in 1 keer maar een maandelijkse hypotheektermijn. In de afspraken bij de notaris wordt nu al vastgelegd wat het maandbedrag is dat je straks moet betalen voor de starterslening. Is je inkomen niet voldoende gestegen? Dan kun je een hertoets aanvragen bij de SVn, waarbij het nieuwe bedrag wordt vastgesteld op basis van je inkomen. Je gaat overigens nooit minder betalen. Er zijn ook toetsmomenten na 6, 10 en 15 jaar.
  • Als je je woning verkoopt, wordt de woning altijd getaxeerd. Je betaalt de gekregen rentekorting terug uit de overwaarde, tot maximaal 50% van deze overwaarde. Je mag de Starterslening altijd eerder aflossen. Minimaal de helft van de winst is voor jou. Bij geen overwaarde of verlies betaal je niks terug.

Ibb-Den Haag Cannenburglaan
Je bouwt een 2-laags rijtjeshuis tussen € 190.000 - € 218.000.

Ibb-Den Haag Deelplan 20
Je bouwt een 2-laags rijtjeshuis tussen € 200.00 - € 217.000.

Ibb-Den Haag inkomenstabel 2017

In deze tabel kun je zien welke woningvariant bij jouw inkomen past en welke maandlast daarbij hoort. Let op: je komt in aanmerking voor een Ibb-huis als je meer dan € 30.000 per jaar (circa € 2.300 per maand) verdient én € 114.500 of meer kunt lenen bij de bank. Afhankelijk van je leencapaciteit kun je een kavel kopen aan de Cannenburglaan, Moerwijk (minimaal € 122.515 lenen) of in Deelplan 20, Ypenburg (minimaal € 121.718 lenen).

Inkomenstabel 2017
Inkomenstabel 2017

*normen NHG 2017
hypotheekrente circa 2,75%, erfpachtcanon 1,6%
erfpachtcanon plus annuïteiten hypotheek 30 jaar, rente 10 jaar vast
financieren in 2018 max 100% v.o.n.
last excl. eigenaarslasten: onderhoud, verzekeringen, ozb

Uitleg tabel

* de tabel is indicatief en afhankelijk van de rentestand en NHG-voorwaarden. Raadpleeg voor een maximaal te lenen verklaring je hypotheekadviseur.
** uitgangspunt: eenverdiener onder 40 jaar, annuïteitenhypotheek over 30 jaar, rente 2,75% tien jaar vast.

Bij IBB-Den Haag sluit je je hypotheek pas op een later moment af. De rente voor een Starterslening ligt altijd al hoger dan voor een normale hypotheek. De 3,51% toetsrente wordt toegepast om starters te beschermen, zodat je bij rentestijgingen later niet alsnog uitvalt. 
*** tijdens de bouw moet elke deelnemer in 2017 € 8.000 - € 9.000, (fiscaal aftrekbaar) inbrengen omdat financieringskosten en bouwrente niet mogen worden meegefinancierd. De maximale IBB-Den Haag Starterslening bedraagt € 30.000.
**** netto maandlast na aftrek belasting 41%, excl. overige eigenaarslasten als verzekeringen, onderhoud, onroerende zaakbelasting etc.

Ontwerpen

Hieronder vind je inschrijfformulieren, de link naar de kavelpaspoorten met de regels die gelden voor de bouw en locatiesheets die meer vertellen over het plan en de prijzen. Er is een digitaal bouwboek beschikbaar waaruit je een woning kunt kiezen die past op de kavels. Deze woningen zijn ontworpen door architecten speciaal voor Deelplan 20 en de Cannenburglaan. De architecten werken samen met aannemers. Deze aannemers hebben aangegeven voor welke gegarandeerde prijs de woningen gebouwd kunnen worden.

Link naar de pagina 'Kavels Ypenburg deelplan 20'

Link naar de pagina 'Kavels Cannenburglaan'

Tijdsduur & Planning

Ben je ingeloot en heb je een kavel?
Het proces rond de Ibb-regeling is nauwkeurig gepland. In de pdf staat de tabel met de planning. Zo kan je altijd zien wanneer iets van je verwacht wordt. Zet deze data in je agenda, zo kan je het niet vergeten.

Houd er rekening mee dat het hele proces ongeveer 18 maanden in beslag neemt. De precieze duur van het proces hangt samen met:

  • hoe lang de verkoop van een heel rijtje kavels duurt
  • het tempo waarin jij als koper tot een definitief ontwerp van je huis komt
  • het tempo waarin je je financiering (hypotheek en starterslening) regelt en afhandelt
  • weersomstandigheden tijdens de bouwtijd