Inschrijven

Wanneer je interesse hebt in een kavel op een van de genoemde locaties kun je je inschrijven voor de Ibb-regeling. Inschrijven is niet meer mogelijk. de sluitingsdatum was 9 juni 2017. Hiervoor moet je het inschrijfformulier invullen en voorzien van bijlagen en een handtekening, inleveren bij de gemeente. De gemeente toetst vervolgens of je in aanmerking komt voor de regeling.

Ik bouw betaalbaar in Den Haag

Kom je niet in aanmerking, dan kan je nog steeds meedingen naar een kavel op de genoemde locaties. Hierover meer onder kopje 'De loting'. Een inschrijving kan voor beide locaties of voor een van de locaties.

Het inschrijfformulier

Het inschrijfformulier wordt ingevuld door degene die gaat wonen in de woning en die de financiering voor dit project aangaat. Dit kan op twee namen (jijzelf en je partner). In dat geval moeten beide partners alle gegevens invullen. Behalve het invullen van diverse gegevens wordt ook om bijlagen gevraagd.

  1. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Let op, een rijbewijs telt hier niet mee.
  2. Een actuele werkgeversverklaring nodig waaruit blijkt dat het bruto gezinsinkomen tussen € 30.000,00 en € 38.500,00 ligt. Deze verklaring mag niet ouder dan drie maanden zijn. Voor ZZP’ers en flexwerkers geldt dat zij van de voorgaande drie jaren jaarstukken dienen over te leggen (overleg met de bank over ZZP).
  3. Een verklaring van een geldverstrekker met wat je maximaal kunt lenen. Ibb-Den Haag werkt samen met een aantal geldverstrekkers, zie onderaan dit kopje de link naar 'Hypotheekverstrekkers'.
  4. Een verklaring van de BKR (Bureau Krediet Registratie in Tiel). Deze verklaring mag niet ouder dan drie maanden zijn en hieruit moet blijken dat er geen schulden of registraties bij BKR zijn. Studieschulden tot maximaal € 5.000 zijn toegestaan.

Link naar Hypotheekverstrekkers

Toelatingseisen op een rij

Uitgangspunt bij Ibb-Den Haag is dat het begint met wat je zelf wél kunt bijdragen en dat we je helpen met wat je niet kunt lenen. Om mee te kunnen doen met de Ibb-Den Haag startersregeling moet je eerst worden toegelaten. Voldoe jij aan onderstaande voorwaarden?

1. Inkomen

Je bruto maandinkomen is hoger dan circa € 2.300. Je bruto jaarinkomen ligt tussen de 
€ 30.000 en € 38.500*. Vul de rekenmodule in of kijk in de inkomenstabel om te zien voor welk type huis je in aanmerking komt.

*Ibb-Den Haag is een starterslening en bedoeld voor inkomens tot maximaal € 38.500. Val je met jouw inkomen net buiten deze inkomensgrens en wil je wel graag een Ibb-Den Haag huis? Lever dan alsnog je inschrijfformulier in. Er is een kans dat je alsnog voor Ibb-Den Haag in aanmerking komt.

Kijk voor meer informatie op de pagina 'Hoe werkt het?' met de Ibb-Den Haag inkomenstabel 2017.

2. BKR
Je hebt geen BKR-registraties op je naam staan.

3. Studieschuld
Je hebt geen studieschuld of een maximale studieschuld van € 5.000.

4. Maximaal-te-lenenverklaring
Je kunt van de bank een maximaal-te-lenenverklaring krijgen voor minimaal 79% van de investeringskosten van je Ibb-Den Haag-huis.
Een Ibb-woning op de Cannenburglaan kost minimaal € 144.500 (bouwkosten + btw over de grond). De Starterslening is maximaal € 30.000. Je moet dus € 114.500 (79%) kunnen lenen.
Een Ibb-woning in Deelplan 20 kost minimaal € 151.500 (bouwkosten + btw over de grond). De Starterslening is maximaal € 30.000. Je moet dus € 121.500 (80%) kunnen lenen.

5. Eigen geld
Je hebt tussen de € 8.000 en € 9.000 eigen geld. De financieringskosten en bouwrente mogen niet meer worden meegefinancierd in de hypotheek. Je hebt dit geld nodig vanaf het moment dat je naar de notaris gaat en tijdens de bouwperiode. Bekijk voor meer informatie de kostenopbouw.

6. Koopstarter
Je bent een koopstarter. Je bezit geen eigen woning en je hebt geen eigen woning in bezit gehad.

Wel of niet voldoen aan de regeling

Na toetsing van je inschrijving door de gemeente krijg je een bericht. Hierin staat of je wel of niet aan de regeling voldoet. Wanneer je wel voldoet staat in dit bericht ook aangegeven voor welk bedrag je maximaal een hypotheek kunt krijgen en welk bedrag je maximaal bij kunt lenen via de Ibb-regeling. Je kan zien welke kavels plus woningen wel en niet beschikbaar zijn voor jouw budget. Wanneer je niet voldoet omdat je inkomen niet genoeg is, of je voldoet niet aan een van de andere criteria krijg je een afwijzing. Wanneer je niet voldoet omdat je inkomen te hoog is en je dus op eigen kracht een kavel kan financieren, wordt je wel toegelaten maar pas in tweede instantie.

De loting

Nadat iedereen getoetst is ontstaan er twee 'potten'. In pot 1 zitten de inschrijvingen die voldoen aan de regeling. Deze pot heeft altijd voorrang. In pot 2 zitten de inschrijvingen die niet voldoen aan de regeling. Alhoewel pot 1 altijd voor gaat kan het zo zijn dat er onvoldoende inschrijvingen voor alle 35 kavels zijn. In dat geval komen ook inschrijvingen uit pot 2 aan de beurt. Beide potten gaan naar de notaris. De notaris loot de volgorde waarin een kavel gekozen mag worden. Hij verricht twee aparte lotingen, een voor pot 1 en een voor pot 2. Een proces-verbaal van deze loting ligt ter inzage in de Kavelwinkel in het stadhuis. Wanneer je niet aan de regeling voldoet maar via pot 2 ingeloot wordt, geldt onderstaande procedure ook voor jou.

Het kavelkeuzemoment

Iedere inschrijver krijgt de uitslag van de loting per e-mail. Hierna worden de inschrijvers uitgenodigd voor een kavelkeuzemoment. Dit is op 22 juni 2017. Op volgorde van loting mag iedere inschrijver dan een kavel kiezen. Dit kan zijn in Deelplan 20 of op de Cannenburglaan, dat maakt niet uit. De kavels verschillen wel onderling. De ligging maar ook de afmetingen en bouwregels verschillen. En niet natuurlijk de prijs. Lees daarom van tevoren goed de documentatie van de twee locaties door. Zo kan je een juiste keuze maken. En houd rekening met het maximaal uit te geven bedrag, zoals je is medegedeeld na toetsing van je inschrijving.

Wanneer alle inschrijvers uit pot 1 hebben gekozen en er zijn nog kavels over, dan mogen de inschrijvers uit pot 2 een keuze maken, ook weer op volgorde van volgnummer, zoals geloot bij de notaris. Wij adviseren je om een lijstje met alternatieve keuzes te maken. Het zou kunnen dat de kavels die over zijn op het moment dat jij aan de beurt bent, niet aan je wensen voldoen. Je moet dan zelf beslissen of je door wilt gaan met dit proces. Kies je een kavel die tweede of derde keus is of besluit je niet door te gaan? Dit is een moeilijk moment, denk daar van tevoren wel over na.

Optie en gronduitgifte-overeenkomst

Zodra je de kavel hebt gekozen neem je een optie en onderteken je de optieverklaring. Dit kost €300,00 en dit bedrag dien je direct per pinbetaling te voldoen. Je krijgt direct een concept uitgifte-overeenkomst mee. De volgende dag wordt de definitieve overeenkomst naar je toegestuurd. Deze moet je voor 26 juni 2017 ondertekend inleveren bij de gemeente.

Eigen geld

Op verschillende momenten tijdens het proces moet betaald worden. Ten eerste dus bij het nemen van de optie (€ 300,00). Ook de bouwbegeleider moet deels door jou zelf betaald worden.

Wanneer de aanvraag voor de omgevingsvergunning (voorheen de bouwvergunning) wordt ingediend moeten legeskosten worden betaald. Verder moet de grond worden betaald maar ook de aannemer. Veel kosten dus. Voor de grond en de woning geldt dat een hypotheek en eventueel de extra Ibb-lening verstrekt kan worden. Voor de overige kosten is eigen geld onmisbaar. Houd er rekening mee dat je tussen de € 8.000 en € 9.000 eigen geld nodig hebt.

Link naar Bouwbegeleiders

De woning

Welke woning laat je bouwen? Dat is afhankelijk van je smaak, je wensen en je budget. Het bouwboek biedt een aantal voorbeelden met een gegarandeerde prijs. Het staat je vrij een andere woning via een andere aannemer te kiezen. Bedenk wel dat de gegarandeerde prijs die de gemeente heeft bedongen dan niet meer opgaat. Let ook op dat de laaggeprijsde woningen gebaseerd zijn op het collectief funderen, hier moet je eigen aannemer ook aan meewerken. Hier hoort een strakke planning bij omdat iedereen gelijk op moet trekken. Wil je een eigen aannemer en ontwerp? Dan moet je snel zijn en kunnen aantonen dat er voor hetzelfde bedrag een woning gebouwd kan worden die voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Betaling van de grond

Nadat alle keuzes zijn gemaakt vindt het transport van de grond bij de notaris plaats. Dit is het moment waarop voor de grond betaald moet worden. Nu is het tijd de btw van de grond te betalen. De prijzen die genoemd zijn in locatiesheet en kavelpaspoort zijn inclusief 21% btw. De btw moet je hier uit halen door de prijs te vermenigvuldigen met 100/121. De te betalen btw wordt betaald bij de notaris met de overige kosten. Over het restant van de prijs (prijs exclusief btw) betaal je canon. Dit is een percentage dat voor jou vijf jaar lang vaststaat. Dit percentage is in 2017 1,6%. Deze canon betaal je halfjaarlijks en is fiscaal aftrekbaar.

De fundering en de planning van de start van de bouw

De fundering moet per rij woningen gezamenlijk worden aangelegd. De aannemers hebben zich hiertoe verplicht. De bouwbegeleider heeft de taak om samen te werken met de aannemers. Om tegelijk te funderen is het van belang dat alle kavelkopers op tijd hun plannen gereed hebben. Om deze reden maken we strakke planningsafspraken en die je moet nakomen.

De afbouw

De afbouw wordt individueel per aannemer opgeleverd. Bedenk dat het vaak handiger is met zo weinig mogelijk verschillende aannemers te werken. Op de bouwplaats is niet altijd evenveel ruimte (vooral niet aan de Cannenburglaan) en verschillende aannemers lopen elkaar dan al snel in de weg. Dit levert tijdverlies en vaak ook extra kosten op. Probeer dus altijd samen met uw buren te bouwen of rekening met elkaar te houden. Een gezamenlijk proces maakt de verhouding vaak al wat hechter. Uiteindelijk is een goede buur beter dan een verre vriend.