Veelgestelde vragen

Hieronder krijgt u antwoorden op veelvoorkomende vragen.

Vraag: We zijn getrouwd. Mijn man heeft nog geen inkomen zelf. Ik voldoe zelf alleen aan de inkomensnorm. Alleen heb ik een studieschuld van € 5.000. Mijn man heeft ook een studieschuld van meer dan € 5.000. Komen we nu toch in aanmerking voor Ibb?
Antwoord: Als u getrouwd of een samenlevingscontract heeft, moet u alle inkomens en schulden samen optellen. Uw gezamenlijk inkomen moet tussen de € 33.000 en € 41.500 liggen. Als uw partner geen inkomen heeft, dan gaat het om enkel uw inkomen. Deze moet ook liggen tussen de € 33.000 en € 41.500. U beider (studie)schulden worden ook bij elkaar opgeteld, ook als uw man geen inkomen heeft. Deze gezamenlijke studieschuld mag niet hoger zijn dan € 5.000.

Vraag: Mag ik samen met mijn zus een huis bouwen? Met een gezamenlijk inkomen van
€ 33.000.

Antwoord: De bank zal uw gezamenlijke inkomens niet zien als een langdurige basis voor de hypotheek. Om deze reden is het niet mogelijk samen gebruik te maken van de aanvullende starterslening Ikbouwbetaalbaar.

Vraag: Hoe hard is de eis van de ondergrens van € 33.000? Ik zit eronder maar heb wel
eigen vermogen.

Antwoord: De ondergrens is hard.

Vraag: Hoe wordt een individueel keuzebudget meegerekend in de Ibb-regeling?
Antwoord: Op de werkgeversverklaring wordt het totale inkomen weergegeven, daar maakt
het individuele keuzebudget deel van uit.

Vraag: Hoe kan ik het lenen voor een hypotheek aanvragen? Hoeveel moet ik betalen in totaal?
Antwoord: Maak een afspraak met één van de door ons genoemde hypotheekverstrekkers. In deze fase waar u zich inschrijft voor het project hoeft u nog geen hypotheek aan te vragen, maar wel aan te geven of en voor welke hoogte u een hypotheek kunt krijgen. Dit heet een maximaal-te-lenen verklaring.

Vraag: Met hoeveel eigen geld moet ik rekening houden?
Antwoord: Reken op tussen de € 10.000 en € 12.000. Onder andere het financieringsadvies, de afsluitkosten SVn, de NHG-garantie, de notariskosten en de bouwrente moeten hieruit betaald worden.

Vraag: Is de Ibb-regeling ook van toepassing als ik het geld niet van de bank leen maar van mijn familie?
Antwoord: Nee, de Ibb-regeling is een regeling voor mensen die een hypothecaire lening kunnen krijgen tot het maximum wat volgens geldende landelijke normen bij hun inkomen past. Deze hypothecaire lening moet worden gegarandeerd door de Nationale Hypotheekgarantie. Als hun maximale leencapaciteit niet voldoende is, wordt met de Ibb-regeling een starterslening-Ibb verstrekt tot maximaal € 30.000 van het tekort, dat eveneens gegarandeerd wordt door de Nationale Hypotheekgarantie.
Indien iemand geld van familieleden kan lenen, is hier geen nationale hypotheekgarantie op van toepassing, waardoor er ook geen aanspraak meer gemaakt kan worden op de extra lening.

Vraag: Heb ik een overzicht nodig van mijn BKR-registratie als deze al is opgenomen in de 'Maximaal te lenen verklaring' van de hypotheekverstrekker?
Antwoord: Ja, deze moet ook worden aangeleverd bij de inschrijving. De hypotheekverstrekkers verklaren wat er maximaal geleend kan worden op basis van inkomen en schulden. De verklaring van het BKR is een voorwaarde.

Vraag: Wordt het rentepercentage voor de starterslening die na 3 jaar start van tevoren
vastgesteld of pas na die 3 jaar?

Antwoord: Het rentepercentage wordt van tevoren vastgesteld en geldt voor 15 jaar vast.

Vraag: Kan de erfpacht afgekocht worden?
Antwoord: Nee, als u in aanmerking komt voor de extra Ibb-lening kan de canon niet worden
afgekocht. De betaalbaarheid voor de doelgroep wordt mogelijk gemaakt door de combinatie van de jaarlijkse canonbetaling voor de erfpacht en de starterslening Ikbouwbetaalbaar. Later kan dit wel, indien uw inkomen is toegenomen en u de Ibb-lening + gederfde rente over de rentevrije periode heeft terugbetaald.

Vraag: Wat is de regeling/het gevolg als de gemeente besluit om de grond een andere
bestemming te geven?

Antwoord: Het is niet aannemelijk dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd, het is namelijk
pas vastgesteld. Uitgangspunt is dat de grond eeuwigdurend voor dit gebruik wordt uitgegeven. Maar mocht het in de toekomst alsnog gebeuren, dan kunnen bewoners altijd in beroep gaan. Als er werkelijk een andere bestemming komt waardoor de appartementen gesloopt moeten worden, worden alle eigenaren door de gemeente volledig schadeloos gesteld.

Vraag: Kan ik de kavel uiteindelijk kopen op lange termijn?
Antwoord: Nee, u kunt wel de canon eeuwigdurend afkopen. Dan hoeft u niet meer de jaarlijkse canon te betalen.

Vraag: Stel ik verkoop mijn woning, wat is dan uiteindelijk voor de eigenaar en wat voor Ibb?
Antwoord: Als er winst wordt gemaakt op de woning, dan kan Ibb hier aanspraak op maken. Er is sprake van winst als de verkoopprijs hoger is dan de hypotheekschuld + Ibb-starterslening bij elkaar opgeteld. Als er sprake is van winst, kan de gemeente tot maximaal 50% aanspraak hierop maken om de rentekorting die u in de jaren tussen start en verkoop hebt gekregen, te vergoeden.
De totale rentekorting wordt als volgt bepaald:

  • als de totale rentekorting lager is dan 50% van de winst, moet u de totale rentekorting terugbetalen. Als de totale rentekorting hoger is dan 50% van de winst moet u maximaal 50% van de winst terugbetalen.

Vraag: Is er een minimale woonperiode? Is er een termijn wat je moet aanhouden voor
doorverkoop?

Antwoord: Ja, er geldt een minimale woonperiode van 3 jaar, dit heet een zelfbewoningsplicht. Wij gaan er van uit dat u een serieuze wens heeft om op deze locatie te wonen en dat voor een redelijke termijn zal doen. 3 jaar wordt als een redelijke termijn gezien.

Vraag: Krijg je de € 300 terug als je ervan afziet?
Antwoord: De optievergoeding krijgt u niet retour als u een optie heeft genomen en er daarna van afziet.

Vraag: Kan de Ibb-ondersteuning ook voor andere kavels beschikbaar gemaakt worden?
Antwoord: Dit is een pilotproject. Het is mogelijk dat in de toekomst nieuwe kavels door middel van de Ibb-regeling worden verkocht. De financiële steun is op dit moment gekoppeld aan de specifiek voor deze regeling aangewezen kavels, dus niet voor andere kavels.

Vraag: Als ik mijn deel van de kavel 100% zelf kan financieren, mag ik de kavel dan direct eeuwigdurend afkopen?

Antwoord: Ja, mits u met een maximaal-te-lenen verklaring kan aantonen dat u dit kunt financieren en mits u niet een starterslening nodig heeft.

Vraag: Hoe lang heb ik te maken met dubbele lasten?
Antwoord: Circa 18 tot 24 maanden. Vanaf het moment van aktepassering bij de notaris wordt er rente en aflossing betaald over de 1e hypotheek, nog niet over de extra starterslening.