Inschrijven

Inschrijven

Wanneer je interesse hebt om deel te nemen in de bouwgroep die het appartementencomplex in Petroleumhaven gaat ontwikkelen, kun je je inschrijven voor de Ibb-regeling. Hiervoor moet je het inschrijfformulier invullen en voorzien van bijlagen en een handtekening, inleveren bij de gemeente. De gemeente toetst vervolgens of je in aanmerking komt voor de regeling.

Ik bouw betaalbaar in Den HaagGebleken is dat geïnteresseerden langer de tijd nodig hebben om voor de inschrijving alle nodige documenten aan te leveren. Dit mede ook omdat de inschrijfvoorwaarde rondom studieschulden is vervallen. Daarom is de sluiting van de inschrijving verlengd van 26 november naar 10 december 2020.Het inschrijfformulier en de gevraagde bijlagen moeten persoonlijk ingeleverd worden op het stadhuis (Spui 70). In verband met de coronamaatregelen vragen we je vooraf een afspraak te maken. Heb je geen afspraak dan word je niet toegelaten.
Een afspraak maak je door een e-mail te sturen naar: kavelwinkel@denhaag.nl, onder vermelding van ‘afspraak maken indiening Ibb-formulier’. Geef in deze mail ook je voorkeursdag aan.
Dit kan in de periode van 5 november tot en met 10 december 2020 op de onderstaande momenten:

  • Maandagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur
  • Woensdagochtend tussen 08.00 en 11.00 uur
  • Donderdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de opgegeven voorkeursdagen. We kunnen niet garanderen dat we de voorkeur ook honoreren. De afspraak wordt per e-mail bevestigd, daarin staat de datum en het tijdstip waarop je wordt verwacht. Neem de afspraakbevestiging uitgeprint of op je telefoon mee naar de afspraak. Zorg ook dat je legitimatie meeneemt. Kom op tijd want we werken met een strak schema.
Dringend advies: draag een mondkapje in het stadhuis.

Locatie en kavel

Hieronder vind je de link naar de locatiesheet en het kavelpaspoort met regels die gelden voor de bouw van het appartementencomplex. Lees dit ook goed voordat je verder gaat zodat je weet welke regels hieraan gebonden zijn.

 

 

Het inschrijfformulier

Het inschrijfformulier wordt ingevuld door degene die gaat wonen in de woning en die de financiering voor dit project aangaat. Dit kan op één naam als jij er alleen gaat wonen of op 2 namen (jijzelf en je partner) als je samen gaat wonen. In het laatste geval moeten beide partners alle gegevens invullen. Behalve het invullen van diverse gegevens wordt ook om bijlagen gevraagd, te weten:

  1. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Let op, een rijbewijs telt hier niet mee.
  2. Een actuele werkgeversverklaring en/of inkomensbepaling loondienst (van beide partners als er gezamenlijk ingeschreven wordt), waaruit blijkt dat het (gezamenlijke) bruto gezinsinkomen tussen € 33.000 en € 41.500 ligt. Deze verklaring(en) mag/mogen niet ouder dan drie maanden zijn. Voor ZZP’ers en flexwerkers geldt dat zij van de voorgaande drie jaren jaarstukken dienen over te leggen (overleg met de bank over ZZP).
  3. Een verklaring van een geldverstrekker en tussenpersonen met wat je maximaal kunt lenen. Ibb-Den Haag werkt samen met een aantal geldverstrekkers en tussenpersonen, zie onderaan dit kopje de link naar ‘Hypotheekverstrekkers’.
  4. Een verklaring van de BKR (Bureau Krediet Registratie in Tiel). Deze verklaring mag niet ouder dan drie maanden zijn en hieruit moet blijken dat er geen schulden of coderingen bij BKR zijn. Een beperkte roodstand bij de bank (maximaal € 1.000 per huishouden) en de registratie van één telefoonabonnement per partner is wel toegestaan.
    De volgende link bevat een stappenplan voor het online aanvragen van de BKR verklaring: online aanvragen BKR gegevens

 

 

Link naar de pagina met Hypotheekverstrekkers

Toelatingseisen op een rij

Uitgangspunt bij Ibb-Den Haag is dat het begint met wat je zelf wél kunt bijdragen en dat we je helpen met wat je níet kunt lenen.
Let op: de inschrijfvoorwaarden zijn gewijzigd. De studieschuldproblematiek geeft landelijk een groot probleem voor starters om toe te treden tot de koopwoningenmarkt. Om deze reden heeft de gemeente Den Haag in overleg met de SVn en de Stichting Ibb besloten om de voorwaarde dat
een studieschuld maximaal € 5.000 mag bedragen te laten vervallen. Dit betekent dat er bij de inschrijving niet meer wordt gekeken naar een mogelijke studieschuld. Alle overige voorwaarden blijven van kracht.
Om mee te kunnen doen met de Ibb-Den Haag startersregeling moet je eerst worden toegelaten. Voldoe jij aan onderstaande voorwaarden?

1. Koopstarter
Je bent een koopstarter. Je bezit geen eigen woning en je hebt nooit een eigen woning in bezit gehad.

2. Inkomen
Je (gezamenlijk) bruto maandinkomen is hoger dan circa € 2.546. Je bruto jaarinkomen ligt tussen de € 33.000 en € 41.500*. Kijk in de inkomenstabel om te zien hoeveel je zelf moet kunnen lenen en hoeveel aanvullende Ibb-starterslening je nodig hebt.
*Ibb-Den Haag is een starterslening en bedoeld voor inkomens tot maximaal € 41.500. Val je met jouw inkomen buiten deze inkomensgrens, dan kan je helaas niet meedoen.

Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Hoe werkt het – de financiering?’ met de Ibb-Den Haag inkomenstabel 2020.

3. BKR
Je hebt geen BKR-coderingen op je naam staan. Registraties van telefoonabonnementen en een beperkte roodstand bij de bank is wel toegestaan.

4. Maximaal-te-lenenverklaring
Je kunt van de bank een maximaal-te-lenenverklaring krijgen voor minimaal 82% van de investeringskosten van je Ibb-Den Haag-appartement. Zie onder het kopje ‘hypotheekverstrekkers’ bij welke geldverstrekkers je een dergelijke verklaring kan opvragen.
Een Ibb-woning aan de Petroleumhaven kavel D kost minimaal € 169.500 (bouwkosten + btw over de grond). De Starterslening is maximaal € 30.000. Je moet dus € 139.500 (82%) kunnen lenen, waarbij uitgegaan wordt van een jaarlijks te betalen erfpachtcanon van € 771. De erfpachtcanon wordt gerekend over een grondwaarde van € 38.571 per appartement en op basis van een canonpercentage van 2,1%

5. Eigen geld
Je hebt tussen de € 10.000 en € 12.000 eigen geld. Onder andere mogen de financieringskosten en bouwrente niet meer worden meegefinancierd in de hypotheek. Je hebt dit geld nodig vanaf het moment dat de bouwgroep het contract aangaat met de procesbegeleider, je hebt namelijk dan nog geen hypotheek. Als je naar de notaris gaat en tijdens de bouwperiode heb je ook een deel hiervan nodig. Bekijk voor meer informatie de kostenopbouw.

Link naar de pagina ‘De kosten’

Wel of niet voldoen aan de regeling – goedkeuring of afwijzing

Na toetsing van je inschrijving door de gemeente krijg je per email een bericht. Hierin staat of je wel of niet aan de regeling voldoet. Wanneer je niet voldoet omdat je inkomen niet genoeg is, of je voldoet niet aan een van de andere criteria, krijg je een afwijzing.

De loting

Nadat alle inschrijvingen getoetst zijn of ze voldoen aan de voorwaarden, gaan de goedgekeurde inschrijvingen naar de notaris voor de loting. Een proces-verbaal van de loting ligt ter inzage bij de gemeente en kan desgewenst op afspraak worden ingezien.

Van loting tot uitgifte

Lees hoe de procedure verder gaat op de pagina ‘Van loting tot uitgifte’.