Hoe werkt het inschrijven voor een kavel?

Op een werkdag die van tevoren wordt aangekondigd via de website, via Facebook, via Twitter en via de digitale nieuwsbrief, wordt van 9.00 tot 24.00 uur een inschrijfformulier op de homepage van de website www.ikbouwindenhaag.nl geplaatst voor een bepaalde locatie.

Inschrijfformulier
Op het formulier moeten diverse antwoorden over uw persoonsgegevens worden ingevuld, zoals naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, e-mailadres en nummer en type van uw legitimatiebewijs.

Na het invullen drukt u op 'verstuur', dan komt uw formulier binnen op een e-mai-adres van de gemeente. U krijgt onmiddellijk een (automatische) bevestiging van ontvangst. Formulieren die na 24:00 uur van die dag binnenkomen bij de gemeente worden niet meer geaccepteerd. U ontvangt wel een automatische bevestiging maar de volgende ochtend zal u worden bericht dat uw inschrijving niet geldig is.

Loting
De geldige inschrijvingen worden vervolgens doorgestuurd naar de notaris. De notaris bepaalt via loting de volgorde waarop de belangstellenden die zich aangemeld hebben een optie mogen nemen. Enkele dagen nadat u zich hebt ingeschreven krijgt u een e-mail met daarin uw volgnummer, dat door de loting is bepaald. De hoogte van uw volgnummer bepaalt of u wordt uitgenodigd voor de optiebijeenkomst.

Optiebijeenkomst
Tijdens de optiebijeenkomst bent u in de gelegenheid een optie op een kavel of kluswoning te nemen. Degene met volgnummer 1 heeft de eerste keuze, volgnummer 2 heeft de tweede keuze enzovoort. Mocht u niet aan de beurt komen tijdens die bijeenkomst of gaat uw keuzekavel net voor uw neus naar iemand anders en wilt u geen andere kavel kiezen, dan komt u automatisch op de reservelijst. U wordt benaderd in het geval er een kavel vrijkomt. Uw volgnummer blijft gehandhaafd voor de reservelijst.

Mocht u niet op de optiebijeenkomst aanwezig zijn en hebt u ook niemand gemachtigd, dan vervalt uw lotnummer.

Inschrijfvoorwaarden
Dubbele inschrijvingen zijn niet toegestaan. Er is slechts één inschrijving per persoon/huishouden mogelijk. Wanneer u de bevestiging van uw inschrijving hebt ontvangen heeft het geen zin u nogmaals in te schrijven. Dubbele inschrijvingen worden verwijderd voordat de formulieren worden doorgestuurd naar de notaris. Het tijdstip van de inschrijving is niet van belang bij de loting. Alle geldige inzendingen hebben gelijke kansen tijdens deze loting.

Vanwege de grote belangstelling voor zelfbouw willen we graag zo veel mogelijk mensen de kans geven om hun droomhuis te (ver)bouwen. Indien u al eerder bij de Kavelwinkel een kavel of kluswoning heeft afgenomen is het pas vijf jaar nadat u die optie nam weer mogelijk opnieuw in te schrijven voor een andere kavel of kluswoning.

Gegevens niet overdraagbaar
De persoonsgegevens die op het websiteformulier worden ingevuld met daarbij de gegevens van het legitimatiebewijs zijn niet overdraagbaar wanneer de optie wordt genomen.

Bedenk dus van tevoren goed wie degene in uw huishouding is die de optie wenst te nemen.  Tijdens het nemen van de optie dienen de gegevens overeen te komen met die op het ingevulde website formulier.

Ook gegevens van partners kunnen niet worden overgedragen. Bij het nemen van de optie is het wel mogelijk dat de partner de optie mede ondertekent. Maar de invuller van het websiteformulier is en blijft de eerste optant.