Hoe werkt het inschrijven voor een kavel?

Vaak is er grote belangstelling voor een kavel. Daarom vindt de verkoop plaats op basis van inschrijving waarna de notaris de volgorde bepaalt waarop een optie kan worden genomen. Hoe werkt dat nu precies?

Inschrijfformulier

Op een werkdag die van tevoren wordt aangekondigd via de website, via Facebook, via Twitter en via de digitale nieuwsbrief, wordt van 9.00 tot 24.00 uur een inschrijfformulier op de homepage van de website www.ikbouwindenhaag.nl geplaatst voor een bepaalde locatie.

Op het formulier moeten diverse antwoorden over uw persoonsgegevens worden ingevuld, zoals naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, e-mailadres en nummer en type van uw legitimatiebewijs.

Na het invullen drukt u op 'verstuur', dan komt uw formulier binnen op een e-mailadres van de gemeente. U krijgt onmiddellijk een (automatische) bevestiging van ontvangst. Formulieren die na 24:00 uur van die dag binnenkomen bij de gemeente worden niet meer geaccepteerd. U ontvangt wel een automatische bevestiging maar de volgende ochtend krijgt u bericht dat uw inschrijving niet geldig is.

Gegevens niet overdraagbaar

De persoonsgegevens die op het digitale formulier worden ingevuld met daarbij de gegevens van het legitimatiebewijs zijn niet overdraagbaar wanneer de optie wordt genomen. Bedenk dus van tevoren goed wie degene in uw huishouding is die de optie wenst te nemen.
Tijdens het nemen van de optie dienen de gegevens overeen te komen met die op het ingevulde formulier. Ook gegevens van partners kunnen niet worden overgedragen. Bij het nemen van de optie is het wel mogelijk dat de partner de optie mede ondertekent. Maar de invuller van het formulier is en blijft de eerste optant.

Loting

De geldige inschrijvingen worden vervolgens doorgestuurd naar de notaris. De notaris bepaalt via loting de volgorde waarop de belangstellenden die zich aangemeld hebben een optie mogen nemen. Enkele dagen nadat u zich heeft ingeschreven krijgt u een e-mail met daarin uw volgnummer, dat door de loting is bepaald. De hoogte van uw volgnummer bepaalt of u wordt uitgenodigd voor de optiebijeenkomst.

Optiebijeenkomst

Tijdens de optiebijeenkomst bent u in de gelegenheid een optie op een kavel of kluswoning te nemen. Degene met volgnummer 1 heeft de eerste keuze, volgnummer 2 heeft de tweede keuze enzovoort. Mocht u niet aan de beurt komen tijdens die bijeenkomst of gaat uw keuzekavel net voor uw neus naar iemand anders en wilt u geen andere kavel kiezen, dan komt u automatisch op de reservelijst. U wordt benaderd in het geval er een kavel vrijkomt. Uw volgnummer blijft gehandhaafd voor de reservelijst.

Mocht u niet op de optiebijeenkomst aanwezig zijn en heeft u ook niemand gemachtigd, dan vervalt uw lotnummer definitief.

Inschrijfvoorwaarden

Dubbele inschrijvingen zijn niet toegestaan. Er is slechts één inschrijving per persoon/huishouden mogelijk. Wanneer u de bevestiging van uw inschrijving heeft ontvangen, heeft het geen zin u nogmaals in te schrijven. Dubbele inschrijvingen worden verwijderd voordat de formulieren worden doorgezonden naar de notaris.
Het tijdstip van de inschrijving is niet van belang bij de loting. Alle geldige inzendingen hebben gelijke kansen tijdens deze loting.