Alles over erfpacht

Uw droomhuis bouwt u op een kavel. U kunt ervoor kiezen om in één keer de volledige kavelprijs te betalen waardoor u de verplichting tot canonbetaling afkoopt. U kunt ook kiezen voor het betalen van canon. Dit is de vergoeding die u betaalt voor het gebruik van de grond. Hoe werkt dat precies?

Klik op de afbeelding om de film te bekijken
Klik op de afbeelding om de film te bekijken

Voorbeeld

Hieronder volgt een voorbeeld waarin wordt uitgegaan van een kavelprijs van 100.000 euro.

Grondreserveringsovereenkomst

Als u de grondreserveringsovereenkomst met de gemeente afsluit moet u 10% van de kavelprijs ‘aanbetalen’. Deze zekerheidsstelling in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie wordt gedeponeerd op een derdengeldenrekening bij de notaris. Uitgaande van een kavelprijs van 100.000 euro, is dit 10.000 euro. Dit kan via overmaking van dit bedrag of via een bankgarantie, beide te deponeren bij de (project)notaris. Als u bij uw bank een financieringsregeling afsluit kan uw bank een bankgarantie afgeven voor dit bedrag. Niet iedere bank werkt hier overigens aan mee.

Transport grond

Binnen één jaar, als u de omgevingsvergunning hebt verkregen, de grond bouwrijp is en u met de gemeente een uitgifteovereenkomst hebt afgesloten, gaat u naar de notaris. Hier vindt het transport plaats van de grond. Kiest u voor afkoop van de canonverplichting bij eeuwigdurende erfpacht dan betaalt u bij de notaris de overige 90% = 90.000 euro bij. U kunt dan beginnen met het bouwen van uw droomhuis.

Kiest u echter voor canonbetaling bij uitgifte in (eeuwigdurende) erfpacht dan is de volgende berekening van kracht. U betaalt btw voor deze kavel. De kavelprijs in dit voorbeeld is 100.000 euro inclusief btw. De btw bedraagt 21% dus 17.355 euro. Die betaalt u bij de notaris. Maar u krijgt de 10% waarborgsom (als u daarvoor heeft gekozen), die u bij het aangaan van de grondreserveringsovereenkomst hebt betaald, weer terug. De terugbetaling wordt verrekend met de btw die u moet betalen. Dit houdt in dat u 17.355 euro minus 10.000 euro dient te betalen en dat is 7.355 euro.

Hierna moet u canon betalen. Dit is een halfjaarlijkse betaling achteraf. Het canonpercentage in 2021 is 0,9%. Als u in 2020 bij de notaris bent voor het transport van de grond, dan betekent dat u over het restbedrag van 82.645 euro (100.000 euro minus de reeds betaalde btw van 17.355), 0,9% moet betalen, dat is 744 euro per jaar. Per maand is dit 62 euro. Dit is ook nog eens fiscaal aftrekbaar. Het canonpercentage wordt voor u vijf jaar vastgezet zodat u de eerste jaren weet waar u aan toe bent. Na vijf jaar geldt het canonpercentage van dat jaar, en ook dit staat weer vijf jaar voor u vast.

Aanbetaling bij aangaan Grondreserverings-overeenkomst Betaling bij de notaris Jaarlijkse betaling Dit is per maand
Eeuwigdurend afkopen erfpacht 10.000 euro 90.000 euro - -
Erfpacht in canon voldoen 10.000 euro 17.355-10.000 = 7.355 744 62

Informatiefilmpjes

Heeft u een woning met erfpacht? Of wilt u een woning kopen met erfpacht? In deze video wordt uitgelegd wat erfpacht en erfpachtcanon is en wat de voordelen zijn van erfpacht.

Link naar filmpje: 'Mijn koophuis staat op grond van de gemeente'

Wilt u weten welke keuzes u kunt maken als uw woning op erfpachtgrond van de gemeente staat? In deze video wordt uitgelegd wat het afkopen van erfpachtcanon voor u betekent en wanneer u uw erfpachtcanon kunt afkopen.

Link naar filmpje: 'Je Haagse wooncarrière'

Veelgestelde vragen

In het pdf-bestand hieronder vindt u het antwoord op de meestgestelde vragen over erfpacht.